OM

Vort spisested har til huse i den bygning, der gennem generationer har dannet rammen om nordbysmedens virksomhed.

I den gamle bondelandsby var smeden en central placeret og vigtigt aktør, idet han med sine færdigheder kunne fremstille og vedligeholde bøndernes maskiner og redskaber, ligesom han sørgede for at bøndernes heste var ordentligt gående.

I Nordby var den historiske epoke slut i 1990, da smedjen blev sat til salg.

Vi købte og ombyggede ejendommen – gav stedet navnet “Restaturanten ved Kæret” og har siden bestræbt os på – i disse idylliske og historiske rammer – at drive et af Samsøs gode madsteder. 

Mine forudsætniner for at drive restaurant har jeg bl.a. erhvervet gennem min kokkeuddannelse på Hotel D’Angleterre og senere arbejde som kok på forskellige restauranter i England og Danmark.

Gennem de senere år har jeg i stigende grad været indblandet i kursus- og foredragsvirksomhed, hvor jeg forsøger at bidrage med inspiration til den varierede – og spændende og sunde madfremstilling.

Venlig hilsen

Søren Ørum